Vocal Ensemble Chordiality

Chordiality is een dynamisch Haags projectkoor met ambitie. We richten ons dan ook op de gevorderde amateurzanger. Ons doel is telkens om in korte tijd toe te werken naar een presentatie van hoog niveau.

Zo hebben we al diverse Choral Evensongs georganiseerd. Ook heeft Chordiality de laatste jaren tijdens de Kerstnacht ‘A Festival of 9 Lessons and Carols’ uitgevoerd in de Nieuwe Badkapel. Maar we willen ons zeker niet beperken tot liturgische uitvoeringen. Met ingang van 2017 gaan we ons muzikaal verbreden en ons ook op eigen concerten richten.