top of page

Privacy beleid

van de Stichting Chordiality, als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG - EU / PbEU 2016 L 119)
Stichting Chordiality (KvK 68282486) gevestigd te Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
De secretaris is in hoedanigheid de functionaris gegevensbescherming van Stichting Chordiality
en te bereiken via chordialitydenhaag@gmail.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Chordiality verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en u voor dat doel deze gegevens heeft verstrekt. Hieronder vind u de persoonsgegevens die wij beheren en verwerken:
- Aanhef (geslacht)
- Voornaam (en/of voorletters) en achternaam
- Stemsoort
- Telefoonnummers
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer


Stichting Chordiality heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens voor de goede begeleiding van uw lidmaatschap van de vereniging. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet het oogmerk persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers (www.chordiality.nl)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Chordiality verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw projectbetaling en overige, incidentele betalingen;
- u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening aan u;
- het verzenden van nieuwsbrieven;
- op grond van een wettelijke verplichting en voor onze ledenadministratie;


Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Chordiality neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over 
zaken die aanzienlijke (rechts)gevolgen voor u kunnen hebben. Het betreft hier automatische 
door computerprogramma's of –systemen gegenereerde besluiten; zonder dat daar een 
bevoegde persoon of functionaris namens de Stichting Chordiality handelend optreedt.

bottom of page