wie wij zijn

Chordiality is een dynamisch Haags projectkoor met ambitie. We richten ons dan ook op de gevorderde amateurzanger. Ons doel is telkens om in korte tijd toe te werken naar een presentatie van hoog niveau.

Zo hebben we al diverse Choral Evensongs georganiseerd. Ook heeft Chordiality de laatste jaren tijdens de Kerstnacht ‘A Festival of 9 Lessons and Carols’ uitgevoerd in de Nieuwe Badkapel. Maar we willen ons zeker niet beperken tot liturgische uitvoeringen. In november 2017 hebben we ons eerste grote concert gegeven. Vanaf dit concert, wat zeer enthousiast werdt ontvangen door zangers en luisteraars, is het organiseren en geven concerten onze hoofdbezigheid. We willen graag creatieve en vernieuwende programma’s brengen die door het publiek als een totaalervaring worden beleefd.

Een koor wordt nooit goed zonder een fijn bestuur. Deze mensen zetten zich met enthousiasme en kundigheid in voor Chordiality:

Nigel Lamb – voorzitter

Hilke Smaling – secretaris

Renate Jacobs – penningmeester

Annette Hellinga – lid